Resurse umane

Oviduța BERINDEI, Director, profesor
Daniela BAR, Administrator financiar contabil
Geta GHEORGHIEȘ, Secretar
Dănuț VUCULESCU, Administrator financiar de patrimoniu
Dan ARDELEAN, Bibiliotecar
Andrei MALDĂR, Informatician

Personal Nedidactic
Iosif ROTICI

Petru NEDELCU
Ecaterina LULAȘ
Ana MECLEȘ
Dorin MUNTEANU
Dorel ROȘU

Aria curriculară Limba şi comunicare
Eugen DINCĂ – Profesor limba engleză, Definitivat
Ofelia MIU – Profesor limba română, Definitivat
Corina TUSA – Profesor limba franceză, Definitivat
Cristina VANCU – Profesor limba română, Gradul II
Aria curriculară Matematică şi ştiinţe
Dorin BUZGĂU – Profesor matematică, Gradul I
Edina IORDĂCHESCU  – Profesor matematică, Debutant
Liliana ONETE – Profesor chimie, Gradul I
Adrian MILOSAV – Profesor fizică, Gradul I
Oviduţa BERINDEI – Profesor biologie, Gradul I
Carolina ROZ – Profesor biologie, Gradul I

Aria curriculară  Om şi Societate
Ana-Magdalena ROXIN – Profesor istorie, Definitivat
Lavinia Petracovschi – Profesor geografie, Definitivat
Florin Ovidiu GUI-BORZ – Profesor religie ortodoxă, Definitivat
Leontin PINȚA – Profesor educație fizică, Debutant
Andreea BODROGHI – Profesor educație muzicală, Debutant
Camelia IORDACHE – Profesor educație plastică, Gradul I
Adina MĂCINIC – Consilier psihologic
Ioan GHIȚĂ – Profesor Filosofie – Logică și Argumentare, Gradul I

Aria curriculară Tehnologii
Delia DRILĂ – Doctor, Profesor agricultură, Gradul I
Georgeta OCNERIU – Profesor științe economice, Gradul I
Corina BERZOVAN – Profesor științe economice, Gradul II
Emanuela ANGHELUȘ – Profesor științe economice, Definitivat
Simona ROBA – Profesor științe economice, Definitivat
Simona CONSTANTINESCU – Profesor științe economice, Definitivat
Corina CALBOREAN – Profesor T.I.C.-Informatică, Gradul II

Grădinița P.P. Lipova
Claudia PAȘCU – Profesor pentru învățământul preșcolar, Definitivat – Responsabil de local
Valentina CLEUȚA – Profesor pentru învățământul preșcolar, Gradul I
Daniela BANCIU – Profesor pentru învățământul preșcolar, Gradul I
Elisaveta VLĂDĂREAN – Educatoare, Gradul I
Maria JUCU – Educatoare, Gradul II
Dorina MICLEA – Profesor pentru învățământul preșcolar, Gradul II
Angelica BERBECAR – Administrator finaciar de patrimoniu

Grădinița P.N. 1
Daniela Datcu – Profesor pentru învățământul preșcolar, Gradul II – Responsabil de local
Mihalea SĂLĂJAN – Institutor, Gradul II
Aurelia BRĂTIAN – Educatoare, Gradul II

Grădinița P.N. 2
Viorica ȘOFRON – Profesor pentru învățământul preșcolar, gradul I – Responsabil de local
Adina ZEPA – Profesor pentru învățământul preșcolar, Gradul II

Grădinița P.N. 3
Adriana HENȚ – Educatoare, gradul II – Responsabil de local
Landiana SUCEAVA – Profesor pentru învățământul preșcolar, Definitivat

Grădinița P.N. 4
Maria CIOSESCU – Profesor pentru învățământul preșcolar, Debutant

Personal nedidactic grădinițe
Constanța MIHAILOVICI

Vioara MUNTEAN
Rodica GRUICI
Georgiana DAVID