DRUM DESCHIS CĂTRE O CARIERĂ EUROPEANĂ ÎN DOMENIUL SERVICIILOR

PROIECT ERASMUS+  PROIECT DE MOBILITATE TRANS-NAȚIONAL  

LICEUL „SEVER BOCU” ÎN PARTENERIAT CU INSTITUȚII DIN CIPRU ȘI PORTUGALIA

 

„Drum deschis către o carieră europeană în domeniul serviciilor”,  este un proiect de mobilitate pentru formare profesională vet ce se adresează unui grup de 32 de elevi selectaţi din clasele a XI-a din învăţământul liceal filiera tehnologică, profil servicii, calificările tehnician în activități economice (16 participanți) și tehnician în activităţi de comerţ (16 participanți) de la Liceul „Sever Bocu” Lipova și are ca scop asigurarea  pregătirii profesionale a elevilor noștri la un nivel calitativ înalt, care să conducă la apropierea viitorilor absolvenți de specificul real al calificarii lor, prin oferirea acelor abilității și competențe profesionale care sunt cerute de angajatori.

Proiectul răspunde unei nevoi identificate la nivelul școlii noastre, și anume aceea că în momentul în care absolventii doresc sa se angajeze în domeniile pentru care se pregătesc, întâmpină dificultăți datorate faptului că nu dispun de experiență practică în concordanță cu cerințele actuale ale locului de munca, lucru cauzat de deficiențe în realizarea stagiilor de pregătire practică la nivelul școlii noastre.

Obiectivul general al proiectului: Creșterea gradului de pregătire al elevilor, prin desfasurarea de activități practice în companii din spațiul european, în vederea unor șanse sporite in carieră și o mai buna angajabilitate

Partenerii sunt: Camera de Comerț și Industrie și Cda College Paphos, parteneri de primire, împreună cu partenerul intermediar Rivensco Consulting Paphos , supermarketurile Coutada doce și O Requintado Barcelos, parteneri de primire, împreună cu organizația intermediară Associação Intercultural Amigos da Mobilidade Barcelos, Portugalia.

Mobilitățile se vor desfășura în 2 fluxuri concomitente în cele două țări Cipru și Portugalia, în luna martie 2017.

Prin desfășurarea de activități practice în cadrul unor firme de profil din spațiul european, proiectul va asigura pregătirea profesională a elevilor noștri la un nivel calitativ înalt, care va conduce la apropierea viitorilor absolvenți de specificul real al calificarii lor, prin oferirea acelor abilități si competențe profesionale care sunt cerute de angajatori.

În cadrul proiectului elevii de la calificarea tehnician în activități economice, își vor desfășura activitățile în Cipru la  Camera de Comerț Paphos și CDA Colegiu cu sediul social la Nicosia și punct de lucru în Pafos.

Elevii de la  calificarea tehnician în activități de comerț, își vor desfășura activitățile în Portugalia, la organizațiile de primire Coutada doce/Minipreço și Requintado Supermercados din Barcelos, cate 8 elevi, sub îndrumarea tutorilor de stagiu.

Pregătirea practică a modulului „Instrumente de plată” realizată prin plasament într-un mediu economic și concurenţial real va avea un impact  semnificativ în  dezvoltarea competențelor, abilităţilor şi cunoştințelor specializate ale participanţilor,făcându-i să fie mai bine pregătiţi și usurându-le plonjarea pe piaţa muncii din domeniu, deoarece au deja o primă experiență în a oferi servicii economice de calitate, a utiliza softuri performante de specialitate, a avea contact direct cu clienții și a le satisface nevoile.

Pregatirea practică a modulului ,,Protecția consumatorului și a mediului,,  într-o ţară în care  acordă o importanţă deosebită  consumatorului şi protejării intereselor, sănătăţii şi securitatii acestuia, oferă participanților şansa de a cunoaşte şi a implementa principii europene de protecţie a drepturilor consumatorului şi mediului, de a beneficia de o pregătire de specialitate cât mai apropiată şi direct integrată mediului real de pe piaţa forţei de muncă, de a acumula experienţe de lucru şi experienţe personale într-un context în care unitățile comerciale sunt obligate să ia măsurile necesare pentru a se asigura că produsele sunt puse pe piaţă sau în funcţiune numai dacă nu prezintă un pericol pentru siguranţa şi sănătatea persoanelor.

Elevii participanți la stagiu, aflați în formare inițială pentru calificarea tehnician în activități economice, își vor desfășura stagiul în laboratorul de contabilitate, un laborator modern, echipat la nivelul actual al domeniului, cu calculatoare performante, softuri de contabilitate moderne, cu aplicabilitate pe piața muncii europene, cu materiale didactice moderne, table interactive, mijloace video, tutoriale utile în completarea unor instrumente moderne de plată. Pe parcursul stagiului ei vor organiza vizite de studiu pe diverse tematici la agenții economici și bănci care colaborează cu Camera de Comert din Paphos.

Elevii vor beneficia de aportul a doi specialiști in domeniu, profesori de contabilitate și finanțe, care susțin aceste cursuri de finanțe bănci în cadrul colegiului. Aceștia au experiență în formarea tinerilor, iar modul de abordare a conținuturilor diferă de cel clasic, deoarece fiecare conținut studiat este pragmatizat prin aplicații efectuate direct la agenți economici. Tocmai de aceea , calitatea acestei formări este diferită de formarea din cadrul școlii noastre, activitățile practice desfășurate fiind ancorate în permanență în realitatea financiar-contabilă a țărilor europene.

Mobilitatea va deschide  drumul spre cooperarea internațională în domeniul formării profesionale,va sprijini dezvoltarea resursei umane din școală, va avea rolul de stimulent pentru ceilalți elevi ai școlii.

Director,

Prof. Oviduța BERINDEI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.