ACTE NECESARE PENTRU BURSE/BANI DE LICEU 2017

ACTE NECESARE PENTRU BURSE  2018 – 2019

TERMEN: 01.10.2018

BURSE DE BOALĂ (din lista bolilor pentru care se acordă)

 • cerere acordare bursă;
 • adeverință medicală de la medicul specialist și vizată de medicul școlii;
 • ancheta socială de la primaria de domiciliu;
 • adeverință de venit de la părinți (venitul net pe ultima luna).

II ORFANI

 • cerere acordare bursă;
 • copie certificate de deces a parinților sau a părintelui decedat;
 • hotărâre judecătorească pentru copiii aflați în plasament familial;
 • adeverința  de venit  net pe ultima luna;
 • ancheta sociala de la primăria de domiciliu.

III AJUTOR SOCIAL

 • cerere de acordare a bursei;
 • ancheta socială de la primăria de domiciliu;                                 
 • adeverința cu veniturile NETE pe ultimele 12 luni (01.09.2017-31.08.2018)

Venitul pe membru de familie sa nu depășească 50% din salariul net pe economie, astfel:

 01.09.2017 – 01.01.2018 suma de 462.50 lei  pe membru de familie;

 01.02.2017 – 31.08.2018 suma de 532.50 lei pe membru de familie;

    (se iau în calcul toate veniturile  permanente inclusiv alocația suplimentară pentru copii);

 • adeverință că nu dețin terenuri agricole > 20000 m² în zone colinare și de șes și de 40000 m² în zone montane de la primăria unde își au domiciliul
 • copia certificatului de naștere/carte de identitate a celorlalți membri de familie;
 • adeverință(frați, surori) de la școală;

 

BURSE DE PERFORMANȚĂ

 • Elevii care au obținut locurile I, II, și III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de M.E.N.
 • Elevii care s-au calificat în loturile de pregătire organizate de M.E.N. pentru competițiile internaționale;
 • Elevii care au obținut locurile I, II și III la etapele naționale ale concursurilor cultural – artistice, competițiilor cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-știintific de nivel național organizate de M.E.N.

 

BURSE DE MERIT

 • Elevii care au obținut locul I, II și III la etapele județene ale olimpiadelor școlare  organizate de M.E.N.;
 • Elevilor de la cursurile cu fecvență: inv. gimnazial,liceal sau profesional  rezultate la invatatura – media generala≥ 8.50 simedia la purtare 10 (media anului anterior)
 • Au obtinut locul I,II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor cultural artistice, cu caracter sportive, tehnico-știntific, de nivel național organizate de M.E.N.

Condiții obligatorii

Art. 12.

 1. Bursele sunt revizuite semestrial în funcție de veniturile intervenite în veniturile familiei;
 2. Pot păstra bursa elevii promovați și cu nota 10 la purtare.

Dispoziții generale

Art. 3.

 1. Bursele se acordă din bugetele locale ale unităților administrativ – teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar potrivit art. 105 al. 2 din Legea Educației naționale nr. 1/2011
 2. Bursele se acordă în limita fondurilor aprobate cu aceasta destinație.

Dispozitii finale

Art. 14. Bursele se acordă pe perioada cursurilor școlare inclusiv pe timpul pregătirii bacalaureatului.

Art. 18. Un elev nu poate primi doua burse simultan, optând pentru una cu o valoare mai mare sau o perioada mai mare.

Art. 19. Bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare în următoarele situații:

 1. au promovat anul școlar sau care la sfârșitul anului școlar sunt corigenți la o singură disciplină de învățământ și au media 10 la purtare;
 2. absolvenții inv. gimnazial care fac dovada ca au fost admiși în liceu;
 3. elevii declarați repetenți din motive medicale dovedite prin documente medicale.

Cadru legal Ordinul METCS nr. 5576/7.11.2011 și Ordinul METCS nr.3470/7.03.2012 care modifica O.5576/2011 .

 

BURSA DE STUDIU

Elevilor de la cursurile cu fecvență din înv. gimnazial, liceal sau profesional se acoră elevilor începând cu sem. II pentru elevii aflați în clasele de început respective (V,IX), începand cu sem. I pentru ceilalți elevi care provin din familii cu venitul lunar mediu pe membru de familie în ultimele 3 luni egal cu salariul minim pe economie (1450 lei brut, 1065lei net) și îndeplinesc simultan:

 • Media generală la învățătură ≥ 7 și purtare 10 în semestrul anterior celui în care se acorda bursa.

Condiții obligatorii

Art.12.

 1. Bursele sunt revizuite semestrial în funcție de veniturile intervenite în veniturile familiei;
 2. Pot păstra bursa elevii promovați și cu nota 10 la purtare.

Dispoziții generale

Art.3.

 1. Bursele se acorda din bugetele locale ale unitatilor administrative –teritorial de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar potrivit art. 105 al. 2 din Legea Educației naționale nr. 1/2011
 2. Bursele se acorda în limita fondurilor aprobate cu aceasta destinație

Dispozitii finale

Art. 14. Bursele se acordă pe perioada cursurilor școlare inclusiv pe timpul pregătirii bacalaureatului.

Art.18. Un elev nu poate primi doua burse simultan, optând pentru una cu o valoare mai mare sau o perioada mai mare.

Art.19. Bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare în următoarele situații:

 1. au promovat anul școlar sau care la sfârșitul anului școlar sunt corigenți la o singură disciplină de învățământ și au media 10 la purtare;
 2. absolvenții înv. gimnazial care fac dovada ca au fost admiși în liceu;
 3. elevii declarați repetenți din motive medicale dovedite prin documente medicale.

Cadru legal Ordinul METCS nr. 5576/7.11.2011 și Ordinul METCS nr. 3470/7.03.2012 care modifica O. 5576/2011 .

 

Dosarele se depun la Președintele comisiei, d-na prof. Ofelia MIU

BANI DE LICEU 2018 – 2019

 • cerere tip completata de elev cu autorizarea reprezentatului legal:  Termen 30.09.2018
 •  copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate a elevului;
 • copii  ale certificatelor de naștere sau a actelor de identitate ale celorlalți membri ai familiei;
 • adeverințe de elev pentru solicitant/ă și pentru frați și surori care sunt la școală;
 • acte doveditoare care sa ateste statutul juridic sau medical: orfan, urmaș al eroilor revoluției, bolnavi  cu adeverință de la medicul de specialitate și cu avizarea medicului școlii;
 • acte doveditoare în original privind veniturile BRUTE ale membrilor familiei realizate în ultimele 3 luni anterioare depunerii cererilor;
 • venitul  brut lunar pe  membru de familie realizat în ultimele 3 luni  este de  maxim 500 lei;
 • ancheta socială de la primăria de domiciliu (conform metodologiei).

 

PĂRINȚII CARE NU REALIZEAZĂ NICI UN VENIT VOR PREZENTA DECLARAȚIE INDIVIDUALĂ PE PROPRIA RĂSPUNDERE LEGALIZATĂ LA NOTAR     

DOSARELE SE PREIAU DE CĂTRE DIRIGINȚI ȘI SE PREDAU D-NEI MIU OFELIA.

Pentru BANI DE LICEU cererile se înregistrează până la data de 1 OCTOMBRIE 2018.

 

Notă BANI DE LICEU 22.08.2017

Model Cerere Bani de Liceu

Model Cerere Bursă socială – de studiu

Model Cerere Bursă de merit – performanță

https://www.edu.ro/bani-de-liceu

Presedinte de comisie,
Prof. MIU OFELIA

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.