„COMPETENȚE PROFESIONALE LA STANDARDE EUROPENE” UN NOU PROIECT ERASMUS LA LICEUL „SEVER BOCU” ÎN PARTENERIAT CU SPANIA

Proiectul Erasmus cu titlul „Competențe profesionale la standarde europene” cu un grant aprobat de 180 984 Euro se va desfășura pe parcursul a doi ani școlari: 2018-2019 și 2019-2020. De acest proiect vor beneficia 56 de elevi, 14 elevi din clasele a X-a economic și 14 elevi din clasa de comerț în fiecare an de proiect.

         Selecția elevilor va fi rezultatul unui concurs public, susținut cu respectarea principiilor egalității de șanse, transparenței, evitării oricărui conflict de interese.

 Criteriile de selecție, calendarul, conținutul dosarului, bibilografia vor fi afișate public.

Criterii de eligibilitate

  • Să fie elevi în clasa: a X-a – Liceu zi, domeniul Servicii, profil economic, respectiv comerț
  • Au nivel de cunoaștere a limbii engleze – minim A1
  • Respectă toate cerințele și termenele limită de înscriere.

PROFILUL CANDIDATULUI:

  1. Cunoaște continutul proiectului.
  2. Are nivel minim de competență lingvistică pentru limba engleză (A1 pentru toate abilitățile: înțelegere, scriere, vorbire, ascultare conform CEFR).
  3. Are cunoștințe de baza din modulele studiate în clasa a 9-a.
  4. Nu lipsește nemotivat de la cursuri, este un bun coleg, a participat activ la cel puțin o activitate extrașcolară în anul școlar anterior/curent, este bine organizat, punctual, este responsabil și se achita de sarcinile ce îi revin în cadrul clasei.

PROBE CONCURS:

DOSAR CANDIDATURĂ 30 puncte

LIMBA ENGLEZĂ – scris și interviu- 30 puncte

PROBA DE SPECIALITATE– proba scrisă(test grilă) -20p + proba practică, cu extragere bilet – 20p

Obiectivele proiectului:

  1. Dobândirea de competenţe specifice modulului de instruire practică „Tranziția de la școală la locul de muncă”.
  2. Creșterea gradului de motivare în raport cu propria formare, a celor 56 participanți prin contactul cu un mediu economic şi socio-cultural european în vederea creșterii performanței școlare și a diminuării fenomenului de părăsire timpurie a școlii.
  3. Dezvoltarea de parteneriate durabile între instituţia de învăţământ şi unităţi comerciale din altă ţară.

Mobilitățile elevilor se vor desfășura în Granada, Spania. Pe perioada proiectului  elevii vor efectua stagiul de instruire practică la modulul „Tranziția de la școală la locul de muncă” precum și  activități culturale și excursii de cunoaștere a culturii și civilizației țării de primire. Modulul ajută elevii să participe alături de agenţii economici la problemele din producţie şi la găsirea unor soluţii de rezolvare a acestora, să lucreze cu resurse  reale, cu parteneri reali, realizând în felul acesta tranziţia de la scoală la locul de muncă.

PARTENERII:

Organizația intermediară: MEP Europrojects  Granada SL este o organizație intermediară foarte cunoscută, situată în sudul Spaniei, în Granada.

Societatea se bucură de o bogată experiență în domeniul proiectelor europene, având peste 10 ani de muncă și rezultate depline.

Organizația intermediară asigură organizarea unor programe culturale adecvate, cu informații complete și complexe, cu ghizi calificați care pot oferi informațiile solicitate de către participanți; de asemenea asigură:

– găsirea celor mai avantajoase condiții de cazare, masă, transport local, transfer de la aeroport

– organizarea pregătirii lingvistice a participanților prin profesori acreditați

– comunicarea cu partenerii și cu persoanele implicate în derularea proiectelor

Organizația de primire: AGROLACHAR S.A. este o rețea de producători și distribuitori de diferite tipuri de produse alimentare  tradiționale din produse bio și eco din orașul Granada, Spania și care face parte dintr-o rețea națională de producători și distribuitori. Aceasta dispune de o rețea de 10 magazine dar și restaurante în regiunea Andalucia precum și de un magazin tip gourme în Granada dar și de un magazin on-line. Prin echipa de specialiști pusă la dispoziție asigură supravegherea si îndrumarea pentru participanți în timpul plasamentului; alocă sarcini si responsabilitați participanților în conformitate cu cunostințele, abilitățile și competențele acestora și cu obiectivele de formare.

Organizația de primire: Supermarketul Autoservicio Matilde este situat în suburbia Albolote a oraşului spaniol Granada, face parte dintr-o reţea regională de astfel de magazine, cu capital în totalitate spaniol şi care sunt subordonate politicii de protecţie a produselor proprii spaniole.

Echipa de angajați ai supermarketului deține experiența și expertiza necesară pentru a oferi tinerilor aflați în plasament tipuri de activități de formare care să conducă spre scopul final al proiectului: lucrători în comerț bine pregătiți, cu o viziune europeană asupra regulilor de comerț, de protecție a consumatorului, cu o mentalitate nouă, în care consumatorul ocupă locul central, serviciile oferite venind în întâmpinarea nevoilor acestuia, tineri care pot lega o conversație într-o limbă de circulație europeană și cunosc anumite principii ale culturii antreprenoriale.

Proiectul contribuie la instruirea și educarea tinerilor români precum și la integrarea lor pe piața europeană a muncii, având la bază îmbogățirea cunoștințelor, dezvoltarea abilităților si îmbunătățirea atitudinilor. Proiectul promovează relațiile de colaborare și prietenie, descoperirea de noi metode de lucru în echipă și, implicit, a încrederii în sine și în ceilalți, combate rasismul și intoleranța religioasă, favorizează multi-culturalitatea, luptă împotriva xenofobiei.

Prin acest proiect se asigură o creştere a calităţii  procesului educaţional şi a formării profesionale prin încurajarea elevilor să participe la mobilităţi, aceasta fiind o opţiune de învăţare atractivă şi motivantă de a veni în contact cu un mediu de muncă real european, formându-le aptitudini, cunoştinţe, abilităţilor specifice meseriei dar şi concepte europene cum ar fi democraţie, justiţie, cetăţenie, drepturi civile.

DIRECTOR,

Prof. Oviduța BERINDEI

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.