Înscriere candidați serii anterioare, sesiunea iunie-iulie 2020

Prioada de înscriere: 03.06.2020 – 10.06.2020

Pentru înscriere, candidații vor veni la Liceul „Sever Bocu” în funcție de programare. 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR DIN SERIILE ANTERIOARE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT, SESIUNEA iunie-iulie 2020

  • Cerere de înscriere tip (de la secretariatul unităţii);
  • Copie xerox după certificat de naştere;
  • Copie xerox după CI/BI;
  • Copie xerox după certificat de căsătorie (dacă este cazul);
  • Copie după foaia matricolă cls. IX-XII, respectiv IX-XIII;
  • Adeverinţă cu rezultatele obţinute la examenul de bacalaureat sesiunile anterioare, pentru recunoaşterea probelor promovate.