Calendarul examenului de bacalaureat 2020, sesiunea august-septembrie

Probele scrise sunt programate în săptămâna 24 – 27 august, astfel:

  • 24 august: Limba și literatura română – E.a)
  • 25 august: proba obligatorie a profilului – E.c)
  • 26 august: proba la alegere a profilului și specializării – E.d)
  • 27 august: Limba și literatura maternă –  proba E.b)

Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice și digitale se pot realiza în zilele de 28 și 31 august, respectiv 1 septembrie.  În acest sens, comisiile de bacalaureat din unitățile de învățământ liceal vor calcula mediile candidaților și vor asigura echivalarea/recunoașterea nivelurilor de competență, la probele de profil din cadrul examenului național de Bacalaureat

Înscriere candidați la examenul de bacalaureat sesiunea august-septembrie 2020

Prioada de înscriere: 13.07.2020 – 24.07.2020

Pentru înscriere, candidații vor veni la Liceul „Sever Bocu” în funcție de programare. 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIEREA  LA EXAMENUL DE BACALAUREAT, SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE 2020

  • Cerere de înscriere tip (de la secretariatul unităţii);
  • Copie certificat de naştere;
  • Copie CI/BI;
  • Copie certificat de căsătorie (dacă este cazul);
  • Copie foaie matricolă cls. IX-XII, respectiv IX-XIII;
  • Adeverinţă cu rezultatele obţinute la examenul de bacalaureat sesiunile anterioare, pentru recunoașterea probelor promovate.