Anunț – concurs îngrijitor

LICEUL ”SEVER BOCU” LIPOVA, str. V.Bugariu nr. 5, județ Arad, organizează concurs pentru ocuparea – 1 post contractual vacant de îngrijitor – durată nedeterminată, – la Liceul ”Sever Bocu” Lipova, conform HG 286/2011;

Condiţii specifice de participare la concurs

–           nivelul studiilor: generale/ medii

–           abilităţi de relaţionare -comunicare cu întreg personalul unităţii de învăţământ și elevi.

–           disponibilitate de program flexibil.

–           alte atribuţii specifice Fişei postului care poate fi consultată la sediul unităţii.

–          vechime  in munca  – nu se solicită.

DOSAR CONCURS (DOCUMENTE NECESARE):

a)        cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului unităţii organizatoare;

b)        copia actului de identitate

c)         copiile documentelor care atestă nivelul studiilor ( cel puțin 8 clase).

d)        copia carnetului de muncă,  Extras din Revisal cu perioada lucrată după data         de 01.01.2011 sau după caz o adeverinţă  care să ateste vechimea în muncă;

e)        cazierul judiciar  sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale (candidatul  declarat admis va depune la dosar cazierul în original până cel mai târziu la data angajării);

f)         adeverinţă medicală care să ateste starea sănătăţii corespunzătoare eliberată  de către medicul de medicina muncii cu menţiunea „apt pentru postul de îngrijitor”.

     Condiţii de desfăşurare a concursului;

            Depunerea dosarelor:

     Dosarele de înscriere se depun la secretariatul – Liceului ”Sever Bocu” Lipova , în perioada 14.11.2022 – 25.11.2022 în zile lucrătoare între orele 10,00-14,00.

            Desfășurare concurs:

Proba scrisă:- data de 08.12 2022, ora 10,00 la sediul Liceului ”Sever Bocu” Lipova.

 Proba practică:- data de 08.12.2022, ora 12,00  la sediul Liceului ”Sever Bocu.

 Proba de interviu: data de 08.12.2022, ora 14,00 la sediul Liceului ”Sever Bocu” Lipova.

                 Relații suplimentare la secretariatul instituției sau la telefon 0257/563434 orele 8,00-14,00.                                         

Director,

Prof. Berzovan Felicia Corina

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.