Despre noi

Liceul „Sever Bocu” Lipova

Piatra fundamentală se pune la 1 august 1892 iar la 21 august 1893 s-a terminat construcţia edificiului şcolar (partea dinspre Mureş). Noua aripă, perpendiculară cu frontul(partea nord – estică a clădirii de azi) s-a terminat de construit în luna septembrie 1909; în total 30 de săli pentru activitate şcolară(16 săli în 1893 şi 14 săli în 1909).

Clădirea internatului s-a făcut din fondurile Ministerului Instrucţiunii Publice. Construcţia a început în anul 1921 şi a durat până în 1924. Lucrările interioare au continuat până în anul 1929; lucrările exterioare de finisaj au fost executate în anii 1936 şi 1937.

După furtunoşii ani ai REVOLUŢIEI de la 1848 – 1849, locuitorii Lipovei,
români, maghiari, germani şi alte naţionalităţi conlocuitoare, care au fost mai mult sau mai puţin implicaţi în acest eveniment, cu profunde consecinţe pentru BĂTRÂNUL IMPERIU HABSBURGIC, îşi reiau activitatea de meseriaşi şi comercianţi, ca şi în trecut, nutrind însă dorinţa de a avea în oraşul lor o şcoală de grad MEDIU.

În urma intervenţiilor făcute la 15 octombrie 1874, Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii din Budapesta, aprobă înfiinţarea ŞCOLII MEDII CIVILE de băieţi, care îşi începe cursurile în mod festiv, la 15 noiembrie a aceluiaşi an, fără a avea însă un local propriu. Aşadar anul 1874 marchează înfiinţarea învăţământului MEDIU (de grad gimnazial) în vechea cetate şi aşezare a Lipovei şi începutul fiinţării școlii noastre de azi.

La 15 septembrie 1887, pe lângă Şcoala Medie Civilă de băieţi (cu limba de predare maghiară) se înfiinţează şi ŞCOALA COMERCIALĂ MEDIE (tot cu limba de predare maghiară), care funcţionează în paralel până în anul 1919. Şi pentru că nu exista un edificiu propriu al şcolii, atât clasele şcolii medii civile, cât şi cele ale şcolii comerciale medii, funcţionau prin diverse case închiriate.
Dată fiind această situaţie deplorabilă a şcolii, începe o corespondenţă asiduă între reprezentanţa comunală şi Minister, care ameninţă că şcoala va fi mutată din Lipova. Reprezentanţa comunală din 15 decembrie 1890 ordonă pregătirea planului de edificare şi a preliminarului (plan de cheltuieli). Piatra fundamentală se pune la 1 august 1892 iar la 21 august 1893 s-a terminat construcţia edificiului şcolar (partea dinspre Mureş). Noua aripă, perpendiculară cu frontul (partea nord – estică a clădirii de azi) s-a terminat de construit în luna septembrie 1909; în total 30 de săli pentru activitate şcolară (16 săli în 1893 şi 14 săli în 1909).

După primul război mondial, la 20 iunie 1919, autorităţile române preiau edificiul şcolar şi bunurile şcolii şi pregătesc deschiderea anului şcolar 1919/1920. La 1 octombrie 1919 se face deschiderea festivă a anului de învăţământ iar în 2 octombrie încep cursurile, în limba de predare ROMÂNĂ, având ca prim DIRECTOR pe profesorul Vasile Suciu. Primul corp profesoral al Şcolii Comerciale Lipova este format din profesorii: Suciu Vasile – director; Dumitru Voina; Alexiu Viciu; Teodor Selagian; Vasile Debău – profesori.

La puţin timp, şcolilor (civilă şi comercială) li se schimbă denumirea în aceea de ŞCOALĂ MEDIE de STAT pentru băieţi şi pentru fete, păstrându-se caracterul de curs secundar inferior, până în anul 1936. La 1 septembrie 1936, şcoala medie de stat se reorganizează ca LICEU COMERCIAL, cele două şcoli medii transformându-se în gimnaziu MIXT.

Clădirea internatului s-a făcut din fondurile Ministerului Instrucţiunii Publice. Construcţia a început în anul 1921 şi a durat până în 1924. Lucrările interioare au continuat până în anul 1929; lucrările exterioare de finisaj au fost executate în anii 1936 şi 1937. Astfel după 55 de ani de la înfiinţarea învăţământului mediu în Lipova, s-a dat în folosinţă internatul de băieţi (una dintre cele mai impunătoare clădiri din oraş). Preşedintele Comitetului şcolar a fost dl. SEVER BOCU, luptător pentru înfăptuirea MARII UNIRI, care a făcut cursurile gimnaziale şi o parte din cele liceale la LICEUL COMERCIAL din Lipova. Director al şcolii şi a internatului a fost profesorul Aurel Lepădatul.

 

Sigla facuta cu cap