REÎNSCRIERI / ÎNSCRIERI ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR

Cadrul normativ pentru desfășurarea procesului instructiv-educativ în anul școlar 2021-2022, în învățământul preșcolar, este asigurat de Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

În acest sens facem următoarele precizări:

Pentru asigurarea cuprinderii copiilor cu vârste între 3 și 6 ani în învățământul preșcolar, în anul 2021-2022, se derulează succesiv, următoarele etape:

 • a) reînscrierea copiilor care frecventează respectiva unitate de învățământ preșcolar în acest an școlar să o frecventeze și în anul școlar 2021-2022:
 • b) înscrierea copiilor nou veniți.

 

Reînscrierile vor începe în data de 17 mai 2021 până la 28 mai 2021

iar înscrierile, din 31 mai 2021, cererile  de înscriere se completează până la data de 11 iunie 2021 la sediul grădinițelor.

ACTE NECESARE LA ÎNSCRIERE:

 • COPIE CERTIFICAT NAȘTERE AL COPILULUI ÎNSCRIS;
 • COPIE CARTE DE IDENTITATE, AMBII PĂRINȚI/REPREZENTANȚI LEGALI;
 • ADEVERINȚĂ DE SALARIAT, AMBII PĂRINȚI;
 • DOSAR PLIC.
 • AVIZ EPIDEMIOLOGIC ELIBERAT DE CĂTRE MEDICUL DE FAMILIE;

 DOCUMENTE DOVEDITOARE CARE SĂ ATESTE ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR GENERALE ȘI SPECIFICE DE ÎNSCRIERE LA GRĂDINIȚĂ

Dosarul cu actele necesare pentru înscriere se va depune la sediul Liceului „Sever Bocu” Lipova Str. V. Bugariu nr. 5 la o dată pe care o vom anunța tot aici pe site și pe pagina de Facebook al liceului.

În cazul în care solicitările vor fi mai multe decât locurile disponibile, departajarea se va face ținându-se cont de:

 • Criteriile generale de departajare pentru înscrierea copiilor la grădiniță , stabilite de Ministerul Eucției:
 1. Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți;
 2. Existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 3. Existența unui frate/soră înmatriculată în grădinița respectivă;
 4. Existența unui certificat medical eliberat de medicul specialist/certificat de orientare școlară și profesională/certificat de încadrare în grad de handicap a copilului.
 • Criteriile specifrce de departajare pentru înscrierea copiilor la grădiniță aprobate de Inspectoratul Școlar Județean Arad:
 1. Existența unui frate/soră/verișori înmatriculați în grădiniță;
 2. Frecventarea în anii anteriori a grădiniței a unui frate/soră, păstrându-se continuitatea cu familia;
 3. Existența unui document care atestă că preșcolarul provine dintr-o familie monoparentală.
 • Metodologia de înscriere a copiilor în grădiniță precizează că ocuparea locurilor libere, după finalizarea procesului de reînscriere, se va face, de regulă, în ordinea descrescătoare a grupelor de vârstă, respectiv grupa mare (copii de 5 ani), grupa mijlocie (copii de 4 ani) şi grupa mică (copii de 3 ani).